Deklaracja dostępności

Wstęp

Zespół Szkół nr 3 w Wiskitkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej zs3wiskitki.edu.pl

Data pierwszej publikacji strony internetowej: 2024-03-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2024-03-27

Informacje o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • W zakładce kontakt strona zawiera link do mapy z lokalizacją placówki – mapy są wyłączone z obowiązku dostępności cyfrowej.
  • W zakładce dokumenty część plików do pobrania jest niedostępna cyfrowo. Niektóre spośród nich to dokumenty pochodzące od podmiotów zewnętrznych i szkoła nie ma wpływu na ich format. Dokumenty własne w formacie doc i pdf szkoła będzie sukcesywnie przekształcać w wersje dostępne cyfrowo.
  • Niektóre zdjęcia opublikowane na stronie nie posiadają tekstu alternatywnego. Stanowią one stałe elementy strony o charakterze promocyjnym.
  • Brak mapy strony i wyszukiwarki.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2024-03-27.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli na stronie internetowej placówki zauważasz problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, zgłoś to do Koordynatora ds. Dostępności — e-mailowo: zs3@op.pl lub telefonicznie: 46 854 10 03.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko;
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail);
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść; 
  • opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub umieszczonych na niej treści według Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół nr 3 w Wiskitkach przy ul. Kościuszki 25

Głowne wejście do budynku znajduje się od ulicy Kościuszki. Prowadzą do niego dwa stopnie. Przy schodach po lewej stronie znajduje się podjazd dla wózków. Drugi podjazd dla osób poruszających się na wózkach znajduje się przy wejściu do hali sportowej, do której najszybciej można się dostać wzjazdem od strony ulicy Sokołowskiego.

Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia głownego.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na pierwszym piętrze. Pomiędzy tymi poziomami kursuje winda. Klucz do windy jest do pobrania w sekretariacie. Korytarz i pomieszczenia na drugim piętrze nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, znajduje się na parterze w holu głownym szkoły.

Szkoła posiada parking z jednym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Aplikacje mobilne

Placówka nie posiada aplikacji mobilnej.