Regulamin rekrutacji – ważne terminy

Przypominamy  o rekrutacji

do Zespołu Szkół nr 3 w Wiskitkach

na rok szkolny 2023/2024.

Regulamin Rekrutacji zawiera terminarz działań rekrutacyjnych.

   Rejestracja kandydatów odbywa się

od 15 maja do 19 czerwca 2023r.

pod linkiem : https://nabor.pcss.pl/zyrardow/szkolaponadpodstawowa/

Zapraszamy do nauki w klasach Liceum oraz Technikum.