AN ENGLISHMAN IN NEW YORK – warsztaty

25 września, w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych, klasa 3B LO wzięła udział w warsztatach kulturowo-językowych dotyczących różnic pomiędzy brytyjską a amerykańską odmianą języka angielskiego.

Warsztaty zatytułowane AN ENGLISHMAN IN NEW YORK umożliwiły młodzieży sprawdzenie swoich umiejętności rozumienia wypowiedzi tzw. native speakerów, a także poznanie różnych określeń tego samego słowa w brytyjskiej i amerykańskiej odmianie języka angielskiego.