Czas Tolerancji i Życzliwości

Ostatnio w naszej szkole odbył się szereg wydarzeń pod hasłem „Czas Tolerancji i Życzliwości”. Aktywności uczniów związane były z ogólnopolskimi obchodami Dnia Tolerancji przypadającego na 16 listopada oraz Dnia Życzliwości – 21 listopada.

Każda z klas stworzyła plakat z życzliwymi słowami skierowanymi do całej szkolnej społeczności, a w ramach rozwijania kompetencji społecznych zorganizowane zostały zajęcia, podczas których uczniowie grali w gry planszowe w ŻYCZLIWEJ, przyjaznej atmosferze.

W ramach szkolnych obchodów Dnia Tolerancji i Życzliwości pedagog specjalny Pani Małgorzata Oziębło przeprowadziła w klasach warsztaty psychoedukacyjne na temat: Świat widziany wieloma oczami, czyli od empatii do tolerancji.