Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rozpocznij naukę w Zespole Szkół nr 3 w Wiskitkach!

Sukces klasy o profilu mediacyjno-prawnym – duże zainteresowanie kadydatów oraz widoczne zaangażowanie uczniów klasy pierwszej w zakresie zgłębiania zagadnień prawno-społecznych – przekonał nas, że jest to dobry kierunek rozwoju.

W przyszłym roku szkolnym Liceum Ogólnokształcące w Wiskitkach zaprasza zatem do nauki w klasie o profilu europejsko-mediacyjno-prawnym, gdzie na poziomie rozszerzonym będą realizowane język angielski oraz wiedza o społeczeństwie.

Uczniowie decydujący się na wybór tego profilu mają możliwość realizowania zajęć dodatkowych z zakresu mediacji i elementów prawa lub dziennikarstwa i copywritingu, co otwiera wiele możliwości rozwoju i znalezienia interesującej pracy zgodnej z zainteresowaniami i osobistymi predyspozycjami.

W naszym technikum natomiast absolwenci klas ósmych mogą od września podjąć naukę na kierunkach: technik informatyk z rozszerzoną matematyką, technik grafiki i poligrafii cyfrowej z rozszerzonym językiem angielskim lub technik reklamy również z rozszerzeniem w zakresie języka angielskiego.

Nauka w jednym z tych nieustannie rozwijających się zawodów, przebiegająca pod okiem praktyków oraz możliwość uczestniczenia w wielu projektach doskonalących umiejętności zawodowe – w tym praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ – to dobra perspektywa na satysfakcjonującą pracę w przyszłości.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 dostępnymi na stronie szkoły.

Harmonogram rekrutacji