Dofinansowanie dla ULKS VIS Wiskitki

Zarząd ULKS VIS Wiskitki informuje, że przystąpił do konkursu „Sportowe Granty CPK”. Po złożeniu wniosku i spełnieniu wymogów formalnych klub otrzymał od spółki Centralny Port Komunikacyjny wsparcie finansowe w kwocie 50 000 złotych.
Powyższe środki będą wydatkowane na organizację wydarzeń sportowych, zakup sprzętu sportowego, zakup strojów sportowych, zakup dyplomów, medali i pucharów, obsługę sędziowską i medyczną, dopłaty trenerskie oraz zakup napojów i wyżywienia.
Z poważaniem prezes klubu Grzegorz Materski