Młoda Polska planszówkowo

Stworzenie gry edukacyjnej zamiast sprawdzianu z języka polskiego. Tak młodzież z klasy III b udowodniła, że znajomość lektur oraz pojęć z epoki (Młodej Polski) może być punktem wyjścia do opracowania ciekawej gry planszowej.

Ucznowie mieli na stworzenie gry dwie godziny lekcyjne. W swojej pracy byli oceniani za pomysł, wykazanie się bardzo dobrą znajomością lektur, oryginalność oraz walory estetyczne gry. Prace wykonywali w małych grupach.