„Rewolucja to piekło” – interpretacja graficzna

Tylko 30 minut na zilustrowanie hasła i tematu lekcji “Rewolucja to piekło” w klasie IIa. Choć czasu nie było wiele, wszystkie grupy znakomicie wywiązały się z zadania. Projekt związany był z omawianiem lektury Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego i omawianiem obozu rewolucjonistów.

Uczniowie przyjrzeli się nie tylko tej, ale też innym rewolucjom, a ich prace były refleksją na ten temat. Trzeba przyznać, że do tematu podeszli bardzo kreatywnie. Prace zostały wykonane w 3-4 osobowych grupach. Na koniec uczniowie obejrzeli je na klasowej wystawie i wyrazili swoje opinie na temat każdej z nich.