Rekrutacja – ważne informacje

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem rekrutacji

kandydaci do szkoły średniej mają zadanie 

do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00

  • uzupełnienia w systemie rekrutacyjnym ocen uzyskanych na świadectwie oraz dostarczenia do szkoły pierwszego wyboru kserokopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • uzupełnienia w systemie rekrutacyjnym oraz dostarczenia do szkoły pierwszego wyboru wyników egzaminu ósmoklasisty;

*

W przypadku, gdy kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej

należy dostarczyć również poniższe oświadczenie:

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

*

Kandydaci do technikum pobierają ponadto w wybranej szkole

skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy. 

*