Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Przypominamy, że zgodnie z terminarzem rekrutacji w dniach od 15 do 29 maja 2024 r. należy wypełnić w systemie elektronicznym oraz złożyć wniosek o przyjęcie do wybranej szkoły ponadpodstawowej (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego)

Zasady i warunki rekrutacji uczniów w Zespole Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie dostępne pod linkiem: http://www.zs3wiskitki.pl/…/zasady-rekrutacji-aktualne.pdf

Z prawej strony uśmiechnięta dziewczyna w galowym stroju trzyma w rękach dyplom ukończenia szkoły. W lewym górnym rogu znajduje się logo szkoły, a w prawym dolnym rogu - herb powiatu żyrardowskiego. Pozostałą część plakatu zajmuje napis informujący, że Zespół Szkół nr 3 w Wiskitkach imienia Marii Skłodowskie-Curie w roku szkolnym 2024/2025 rekrutuje do trzech klas: Liceum o profilu mediacyjno-prawnym, technikum informatycznego i graficzno-poligraficznego oraz technikum reklamy